Veřejná zakázka: Zámecké konírny - Community Hub - projektová dokumentace a inženýrská činnost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1284
Systémové číslo: P22V00000055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2022
Nabídku podat do: 21.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zámecké konírny - Community Hub - projektová dokumentace a inženýrská činnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT.
Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci pro realizaci potřebných přípojek inženýrských sítí (pokud nebude zajišťovat vlastník/provozovatel inženýrské sítě), zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Zámecké konírny - Community Hub“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon), včetně zastupování v příslušných řízeních.
Více v podrobnostech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy