Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka, instalace, konfigurace a migrace Pultu centrální ochrany a dodávka, instalace a konfigurace objektových komunikačních zařízení
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 30.09.2016 11:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 - 2019
STaRS Karviná, s.r.o.
nadlimitní Zadáno 27.08.2016
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 08.08.2016 18.10.2016 13:00
„Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019"
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 28.07.2016 28.07.2016 10:00
„Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019“ .
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 19:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 11:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 14:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 14:00
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 19:00
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019
Technické služby Karviná, a.s.
nadlimitní Zadávání 01.07.2016 28.07.2016 23:59
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 11:00
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017 - 2019
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017-2019
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 01.07.2016
„Zřízení nového výukového altánu, vč. zpevněných ploch a sadových úprav ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná“
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016