Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Střecha nad mateřskou školou Dr.Olszaka 155/1,Karviná-Fryštát
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017
Rekonstrukce jídelny a modernizace učeben v mateřské škole ZŠ a MŠ Družby, Karviná, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2017 10.07.2017 09:00
Stavebně technické průzkumy v domech čp. 33 na ul. Svatováclavské, čp. 34 a 35 na Masarykově náměstí, Karviná – Fryštát
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 07.07.2017 12:00
Rekonstrukce WC I. a II. NP v hlavní budově ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 29.05.2017 12:00
Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 03.05.2017 26.05.2017 09:30
Oprava žákovských šaten základní školy ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2017 28.04.2017 12:00
Velkoplošný multimediální zobrazovač-LED výsledková tabule
STaRS Karviná, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 10.05.2017 00:00
Výsadby dřevin jaro 2017
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 10.04.2017 12:00
Zadavatelská činnost v roce 2017
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 20.03.2017 12:00
Údržba zeleně na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 07.03.2017 12:00
Dodávka samopojízdného stroje do 3,5 t
Technické služby Karviná, a.s.
podlimitní Zadáno 16.02.2017 07.03.2017 09:00
Zhotovení a doručení tabulek k označování budov a zhotovení, doručení, montáž, demontáž tabulek k označování ulic a veřejných prostranství ve městě Karviná
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 21.12.2016 09:00
Dodávka 3 ks nových řadičů CROSS RS 4
Technické služby Karviná, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 05.12.2016 12:00
Digitální povodňový plán statutárního města Karviné a Digitální povodňový plán ORP Karviná
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016 05.12.2016 13:00
Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 14.12.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016