Veřejná zakázka: PŘELOŽKA HORKOVODU PRO BYTOVÝ DŮM NA UL. ŽIŽKOVA ČP. 1796

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 945
Systémové číslo: P20V00000024
Datum zahájení: 09.04.2020
Nabídku podat do: 22.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŘELOŽKA HORKOVODU PRO BYTOVÝ DŮM NA UL. ŽIŽKOVA ČP. 1796
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem tohoto výběrového řízení jsou stavební práce na přeložce horkovodu pro bytový dům na ul. Žižkova čp. 1796.
Blíže v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětné výběrové řízení je součástí zadávacího řízení „Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice“, realizovaného podle ZZVZ a rozděleného na 3. samostatné části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ.
1. část veřejné zakázky - Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice
2. část veřejné zakázky - Přeložka horkovodu pro bytový dům na ul. Žižkova čp. 1796
3. část veřejné zakázky - Výsadby ve sportovním areálu na ul. Leonovova

Evidenční číslo ve VVZ Z2020-006880

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 ZZVZ je 2. a 3. část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě těchto částí veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20% souhrnné předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
2. a 3. část veřejné zakázky bude zadávána samostatně, formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 830 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky