Veřejná zakázka: Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1355
Systémové číslo: P22V00000126
Evidenční číslo zadavatele: 09112022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045936
Datum zahájení: 09.11.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Projekt řeší opravu stávajícího zařízení veřejného osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci opravy nebude měněna poloha stožárů VO, ani trasa kabelových rozvodů VO.
Účelem realizace projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu určených komponent osvětlovací soustavy tak, aby osvětlovací soustava VO umožňovala bezpečný provoz a zajišťovala požadované světelně technické parametry v souladu se zatříděním komunikace do příslušné třídy osvětlení dle Generelu VO města Karviné a požadavky ČSN EN 13201-2.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu s výkazem výměr.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 6 898 517,74 Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 898 518 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor komunálních služeb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků