Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1108
Systémové číslo: P21V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-013429
Datum zahájení: 19.04.2021
Nabídku podat do: 31.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka digitální jazykové laboratoře pro ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka není rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.
Odůvodnění:
Předmětná veřejná zakázka navazuje na zadávací řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“, zadávané v otevřeném nadlimitní řízení, rozděleném na 3 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“
2. část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“
3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“
Předmět plnění této veřejné zakázky je pomyslnou čtvrtou částí projektu na rekonstrukci odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“. S ohledem na povahu a rozsah plnění veřejné zakázky je její rozdělení na části neopodstatněné.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013118

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 974 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky