Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI2 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka digitální jazykové laboratoře pro ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka není rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.
Odůvodnění:
Předmětná veřejná zakázka navazuje na zadávací řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“, zadávané v otevřeném nadlimitní řízení, rozděleném na 3 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“
2. část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“
3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“
Předmět plnění této veřejné zakázky je pomyslnou čtvrtou částí projektu na rekonstrukci odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné – dodávky“. S ohledem na povahu a rozsah plnění veřejné zakázky je její rozdělení na části neopodstatněné.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013118
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.05.2021 09:00
Datum zahájení: 19.04.2021 00:00