Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2021 10:42:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.

S pozdravem

Miroslav Švancar, administrátor VZ.


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.pdf (299.13 KB)