Profil zadavatele: Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

  • Název: Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
  • IČO: 00320463
  • Adresa:
    tř. Osvobození 1639/43
    73506 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_118.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635943

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Klimatizace kanceláří MěDK 1. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 16.08.2023 11:30
„TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH AKCÍ MěDK“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 01.03.2023 09:50
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2023
nadlimitní Zadáno 21.10.2022 26.10.2022 00:00
„INTERIÉROVÉ A AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ KINOSÁLU V KINĚ CENTRUM“
podlimitní Zadáno 04.04.2022 25.04.2022 09:00
„TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH AKCÍ MěDK“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2021 29.10.2021 09:00
„Obnova ozvučení velkého sálu v budově MěDK“
podlimitní Zadáno 25.06.2021 16.07.2021 09:00
„Rekonstrukce malého sálu v budově MěDK“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 10:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených dodávek elektřiny a plynu na rok 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017 - 2019
nadlimitní Zadáno 01.07.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017-2019
nadlimitní Zadáno 01.07.2016
Sanace střešní krytiny kina Centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 27.06.2016 12:00
DODÁVKA INTERIÉRU KAVÁRNY V OBJEKTU KINA CENTRUM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2015 08.10.2015 09:00
DIGITALIZACE KINA EX V KARVINÉ
podlimitní Zadáno 04.03.2014 21.03.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016