Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – KOSMOS
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 06.09.2018
„OPERATIVNÍ LEASING DVOU ELEKTROMOBILŮ PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ“
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2018 04.09.2018 09:00
Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 09.07.2018 27.08.2018 09:00
Výměna oken v 2.NP budovy čp. 1434 na ulici Mírové v Karviné-Novém Městě
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 09.07.2018 12:00
Úprava plochy před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 12:00
Webové stránky Regionální knihovny Karviná
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 28.06.2018 10:00
Výkon činnosti TDS a KBOZP při přípravě a realizaci stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 11.06.2018 12:00
Oprava komunikace ul. Husova v Karviné-Fryštátě včetně opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská v Karviné-Fryštátě a oprava části MK na ul. Alšova u č. p. 852/13 v Karviné-Fryštátě
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 05.06.2018 12:00
Pořízení nosiče nástaveb
Technické služby Karviná, a.s.
podlimitní Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 09:00
Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 28.05.2018 12:00
ZŠ U lesa - Rekonstrukce WC III. a IV. NP v hlavní budově ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 30.04.2018 12:00
Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 12.04.2018 15.05.2018 11:00
Rekonstrukce hyg. zařízení u sauny HH
STaRS Karviná, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 15.05.2018 12:00
Generální oprava a provádění servisu klimatizačního zařízení jižního křídla budovy B Magistrátu města Karviné č.p. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 10.04.2018 09:00
Oprava chodníku na ul. Dačického (od ul. Březové po ul. Prameny)
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 03.04.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016