Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb ostrahy a úklidu
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2021 25.01.2021 09:00
Poskytování servisních služeb pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 22.12.2020 10:00
Dodávka elektřiny VN do budovy na adrese Žižkova 2379/54a, 733 01 Karviná-Mizerov
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020
Zajištění úklidových prací v budově čp. 2379 na ul. Žižkova, Karviná – Mizerov
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 11.12.2020 12:00
Dodávka tepla a ohřev teplé vody - Žižkova 2379/54a, Karviná-Mizerov
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 20.11.2020 03.12.2020 10:00
OPRAVA KOMUNIKACE UL. HUSOVA VČ. OPRAVY ČÁSTI KŘIŽOVATKY MK UL. HUSOVA X OSTRAVSKÁ A OPRAVA ČÁSTI MK UL. ALŠOVA U Č.P. 852/13 V KARVINÉ – FRYŠTÁTĚ
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 20.11.2020 09.12.2020 10:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 01.02.2021-31.01.2023
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 30.11.2020 09:00
Výsadby ve sportovním areálu na ul. Leonovova
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 02.12.2020 09:00
Dodávka vody a odvádění odpadních vod na hřbitovech na území statutárního města Karviná
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 19.11.2020 11:00
Poskytování softwarové podpory informačního systému CityWare na období 01.01.2021-31.12.2022
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 25.11.2020 10:00
Dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací - Žižkova 2379/54a, Karviná-Mizerov
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 09.11.2020 12:00
Nákup spotřebního materiálu 10/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 02.11.2020 10:00
Nákup ICT zařízení 10/2020 - PC, NB, PRN, SW, AP
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 06.11.2020 09:00
Nákup ICT zařízení 10/2020 – diskové pole
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 03.11.2020 09:00
Strategické dokumenty statutárního města Karviné - Plán udržitelné městské mobility
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 06.10.2020 09.11.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016