Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2021 16:46:01
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 - Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.
POZOR !
Byla aktualizována zadávací dokumentace a upraveny zadávací podmínky.

S pozdravem

Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.pdf (373.40 KB)
- Příloha DI2 č. 1 – Zadávací dokumentace - 1. část veřejné zakázky - nábytek - 23.03.2021.pdf (532.66 KB)
- Příloha DI2 č. 2 – Zadávací dokumentace - 2. část veřejné zakázky - učební pomůcky - 23.03.2021.pdf (524.80 KB)
- Příloha DI2 č. 3 – Zadávací dokumentace - 3. část veřejné zakázky - IT vybavení a konektivita - 23.03.2021.pdf (518.32 KB)
- Příloha DI2 č. 4 – Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele pro 1. část VZ (nábytek) - 23.03.2021.docx (62.02 KB)
- Příloha DI2 č. 5 – Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele pro 2. část VZ (učební pomůcky)- 23.03.2021.docx (60.20 KB)
- Příloha DI2 č. 6 – Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 23.03.2021.docx (61.80 KB)
- Příloha DI2 č. 7 – Kupní smlouva - vzor pro 1. část VZ (nábytek) – 23.03.2021.docx (53.05 KB)
- Příloha DI2 č. 8 – Kupní smlouva - vzor pro 2. část VZ (učební pomůcky) – 23.03.2021.docx (55.13 KB)
- Příloha DI2 č. 9 – Kupní smlouva - vzor pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) – 23.03.2021.docx (63.03 KB)
- Příloha DI2 č. 10 - Projektová dokumentace pro 1. část VZ (nábytek) - 23.03.2021.zip (27.03 MB)
- Příloha DI2 č. 11 - Projektová dokumentace pro 2. část VZ (učební pomůcky) - 23.03.2021.zip (13.61 KB)
- Příloha DI2 č. 12 - Projektová dokumentace pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 23.03.2021.zip (7.24 MB)
- Příloha DI2 č. 13 - Položkový rozpočet pro 1. část VZ (nábytek) - 23.03.2021.zip (95.61 KB)
- Příloha DI2 č. 14 - Položkový rozpočet pro 2 část VZ (učební pomůcky) - 23.03.2021.zip (35.10 KB)
- Příloha DI2 č. 15 - Položkový rozpočet pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 23.03.2021.zip (173.39 KB)
- Příloha DI2 č. 16 – Příloha č. 2 Kupní smlouvy pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) – 23.03.2021.pdf (2.93 MB)