Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - STAVEBNÍ PRÁCE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1110
Systémové číslo: P21V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022432
Datum zahájení: 19.04.2021
Nabídku podat do: 06.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - STAVEBNÍ PRÁCE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“
2. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“

Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídku do jedné nebo do obou částí veřejné zakázky.
Do každé části veřejné zakázky se nabídka podává samostatně.
Veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu platí shodně pro obě části veřejné zakázky.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na dvou základních školách, a to:
1. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace - stavební práce spočívající ve vnitřních úpravách objektu - rekonstrukci odborné učebny.
2. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace – stavební práce spočívající ve vnitřních úpravách objektu - rekonstrukci odborných učeben.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formě příloh.

Každá část veřejné zakázky má svou vlastní projektovou dokumentaci a položkový rozpočet, viz přílohy tohoto dokumentu.
Každá část veřejné zakázky bude realizována samostatně, na základě smlouvy o dílo.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013312

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 085 865 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy