Veřejná zakázka: 3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1086
Jedná se o část veřejné zakázky: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY

Název a popis předmětu

  • Název: 3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu 3. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT vybavení, konektivity a učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ Slovenskou v Karviné a ZŠ a MŠ Družby v Karviné. Jedná se např. o dodávku notebooků, tabulí, tiskáren, dobíjecí stanice, serveru, záložního zdroje, operačního systému atd.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 4 144 300 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karviná

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky