Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI2 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu 3. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT vybavení, konektivity a učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ Slovenskou v Karviné a ZŠ a MŠ Družby v Karviné a dodávka digitální jazykové učebny pro ZŠ a MŠ Družby v Karviné. Jedná se např. o dodávku notebooků, tabulí, tiskáren, dobíjecí stanice, serveru, záložního zdroje, operačního systému atd.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ