Veřejná zakázka: Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1017
Systémové číslo: P20V00000097
Datum zahájení: 14.10.2020
Nabídku podat do: 26.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Adaptační strategie na změnu klimatu je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikuje adaptační a mitigační opatření na její působení. Adaptační strategie bude po vypracování přijata radou/zastupitelstvem města a bude sloužit jako podklad pro rozhodování o zájmech v katastrálním území statutárního města Karviná. Výstupem je Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviná a Analýza rizik. Uvažovaný horizont, pro který je strategie zpracovávaná je rok 2050.
Více v podrobnostech vzoru smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 991 735,54 Kč bez DPH. Níže je z technických důvodů zaokrouhlena na celé Kč bez DPH.

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné",
registrační číslo projektu: 3194100020,
Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT a Dotace Státního fondu životního prostředí České republiky - Programu finančního mechanismu [EHP / Norsko], Výzvy „Oslo“, číslo výzvy: SGS-3, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 991 736 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor školství a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka se podává v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky