Veřejné zakázky města Karviné

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Karviná.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace MAN Karviná (VZMR)
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2023 18.12.2023 09:00
Lapák štěrku v areálu ČOV Karviná
Statutární město Karviná
podlimitní Hodnocení 15.11.2023 05.12.2023 09:00
Zajištění správy, provozu a údržby areálu Sportoviště Karviná na ul. Leonovova 1795/3, Karviná – Hranice
Statutární město Karviná
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2023 15.12.2023 09:00
Obnova vozového parku – nákup 3 nových služebních elektrických osobních vozidel
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Hodnocení 10.10.2023 10.11.2023 09:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná
Statutární město Karviná
nadlimitní V jednání 30.06.2023 01.08.2023 10:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Statutární město Karviná
nadlimitní Vyhodnoceno 04.05.2023 05.10.2023 13:00
Poskytování softwarové podpory IS Cityware od 01.01.2023 do 31.12.2024
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2022 12.12.2022 09:00
Cenový průzkum - výstavba optické datové sítě
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 20.06.2022 08:00
„Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020 - 2022“
Technické služby Karviná, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 06.06.2019 31.08.2019 11:00
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019
Technické služby Karviná, a.s.
nadlimitní Zadávání 01.07.2016 28.07.2016 23:59
všechny zakázky