Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA, KARVINÁ-HRANICE
Statutární město Karviná
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2020 24.03.2020 09:00
Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 02.03.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016