Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Statutární město Karviná
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 17.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016