Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156

  • Název: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156
  • IČO: 64628680
  • Adresa:
    Dr. Olszaka 156/2
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_55.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635961

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020
Oprava přípojky kanalizace ZŠ a MŠ s polským jazykem vyuč., Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020-2022
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Střecha nad mateřskou školou Dr.Olszaka 155/1,Karviná-Fryštát
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 11:00
"Dokončení výměny oken v PZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 20.05.2016 11:00
Oprava historické části fasády a štítové stěny MŠ s pol. jaz. vyuč. Karviná - Fryštát
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 01.07.2015 10:00
„Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele ZŠ a zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky ZŠ“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 02.07.2015 09:00
ZŠ OLSZAKA - MODERNIZACE VYBAVENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 16.03.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016