Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
  • IČO: 48004545
  • Adresa:
    Školská 432/1
    73401 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_48.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636555

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a zateplení střešního pláště MŠ Školské, Karviná - Ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 21.06.2021 10:00
Oprava části kanalizační přípojky objektu ZŠ Školské, Karviná Ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 19.05.2021 10:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Oprava žákovských šaten základní školy ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2017 28.04.2017 12:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 - 2019
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 11:00
Oprava zpevněných ploch vnitřního atria Základní školy Karviná - Ráj Školská 432
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016