Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
  • IČO: 72035480
  • Adresa:
    Prameny 838/10
    73401 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_47.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636260

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešních plášťů ZŠ a MŠ Prameny, Karviná - Ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 10:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elekřiny a plynu na rok 2020-2022
nadlimitní Zadáno 06.06.2019 06.06.2019 14:00
„Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2017 až 2019“ .
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 19:00
Oprava zpevněných ploch ploch v nádvoří ZŠ a MŠ Prameny, Karviná - Ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015
ZŠ PRAMENY - PRAMENY JAZYKŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 04.06.2015 11:00
Oprava střešního pláště a izolace pavilonu II.stupně ZŠ a MŠ Prameny, Karviná- Ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016