Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 15:18:42
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 - Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5.
POZOR !
Byla aktualizována zadávací dokumentace a upraveny zadávací podmínky pro 3. část veřejné zakázky "IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA".

S pozdravem

Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5.pdf (228.41 KB)
- Příloha DI5 č. 1 - Projektová dokumentace pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 30.04.2021.zip (7.22 MB)
- Příloha DI5 č. 2 - Položkový rozpočet pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 30.04.2021.zip (161.03 KB)
- Příloha DI5 č. 3 – Příloha č. 2 Kupní smlouvy pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) – 30.04.2021.pdf (985.41 KB)