Veřejná zakázka: Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – JUVENTUS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 976
Systémové číslo: P20V00000055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 23.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – JUVENTUS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
6.4 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v rozsahu smlouvy a jejich příloh, které jsou přílohou této výzvy. V dané lokalitě dodavatel provozuje soustavu centrálního zásobování teplem (dále „SZTE“). Součástí tohoto je i rozvodné tepelné zařízení zabezpečující dodávky tepla pro předmětný objekt odběratele. Dodávky tepla jsou zabezpečeny prostřednictvím samostatných rozvodů (tzv. čtyřtrubka, 2x potrubí pro ÚT a 2x potrubí pro ohřev TUV), který je v plném rozsahu provozován a zabezpečován dodavatelem. Spotřeba tepla pro ÚT a přípravu TUV je měřena samostatnými měřiči na patě řešeného objektu.

Vlastní modul pro zabezpečení ohřevu TUV je v objektu odběratele, který rovněž zabezpečuje jeho provoz.

Identifikace 2 odběrných míst odběratele:

F300 – 653/015 U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná ÚT KA (kult)
F300 – 653/515 U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná TUV KA (kult)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává dodávky tepla pro vytápění a dodávku (přípravu) teplé vody v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona v souladu s ust. § 63 odst. 4 zákona, a to dodavateli, který je vlastníkem a současně provozovatelem potřebné infrastruktury a tudíž z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a z důvodů ochrany výhradních práv nelze plnit předmět veřejné zakázky jiným dodavatelem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace
 • IČO: 08385891
 • Poštovní adresa:
  U Bažantnice 1794/1
  73506 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-020878

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky