Veřejná zakázka: Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – KOSMOS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 692
Systémové číslo: P18V00000103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-035218
Datum zahájení: 06.09.2018
Předběžný zájem vyjádřit do: 12.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – KOSMOS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla pro vytápění a dodávka (příprava) teplé vody do
1 odběrného místa zadavatele, a to SW Kosmos, Žižkova 1799, ÚT KA v rozsahu smlouvy a jejich
příloh, která je přílohou této výzvy.
V rámci zajištění dodávek tepla dodavatel zajistí provoz stávajícího zařízení zdroje tepla (předávací
stanice) a následně i nové předávací stanice (dále jen PS), které jsou napojeny na stávající městský
systém zásobování tepelnou energií (dále jen SZTE).
Stavebně-technický stav objektu na ul Žižkova 1799, Karviná – Mizerov, je nevyhovující. Zadavatel
proto připravuje realizaci jeho rekonstrukce a revitalizace s tím, že nezbytné přípravné práce budou
zahájeny již v 09/2018. V rámci této rekonstrukce zadavatel provede mj. rovněž modernizaci a
rekonstrukci systému vytápění, jehož součástí bude i nová PS, která umožní efektivní řízení dodávek
tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Veškeré zajištění a organizaci realizace rekonstrukce vč.
nové PS zabezpečí na vlastní náklady zadavatel.
Po dobu probíhající rekonstrukce objektu bude potřeba tepla vycházet z potřeb stavby, ve fázi
přípravy stavby a probíhající rekonstrukce se očekává úplné přerušení a výluka v dodávkách tepla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává dodávky tepla pro vytápění a dodávku (přípravu) teplé vody v jednacím řízení bez
  uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona v souladu s ust. § 63 odst. 4 zákona, a to dodavateli,
  který je vlastníkem a současně provozovatelem potřebné infrastruktury a tudíž z technických důvodů
  neexistuje hospodářská soutěž a z důvodů ochrany výhradních práv nelze plnit předmět veřejné
  zakázky jiným dodavatelem.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Fryštátská 72/1
73301 Karviná

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky