Veřejná zakázka: „ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V KARVINÉ A POSKYTNUTÍ VÝKONŮ SOUVISEJÍCÍCH“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 588
Systémové číslo: P17V00000117
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-030955
Datum zahájení: 27.09.2017
Nabídku podat do: 26.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V KARVINÉ A POSKYTNUTÍ VÝKONŮ SOUVISEJÍCÍCH“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v aktualizaci projektové dokumentace a inženýrské činnosti v následujícím rozsahu:
• podklady a průzkumy,
• dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR),
- projektová činnost – dokumentace,
- inženýrská činnost – zajištění vyjádření a rozhodnutí OSS a správců sítí, podání žádosti a zajištění územního rozhodnutí v právní moci,
• dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
- projektová činnost – dokumentace,
- inženýrská činnost – zajištění vyjádření a rozhodnutí OSS a správců sítí, podání žádosti a zajištění stavebního povolení v právní moci,
• dokumentace pro provádění stavby (DPS),
• součinnost při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby,
• autorský dozor po dobu výstavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jednací řízení bez uveřejnění je realizováno na základě ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ – je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.
  Na základě realizovaného výběrového řízení „Zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy krytého plaveckého bazénu v Karviné a poskytnutí výkonů souvisejících“ byla na předmět plnění uzavřena smlouva se společností OSA projekt s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku.
  Plnění bylo dodavatelem zahájeno v souladu s uzavřenou smlouvou.
  Dodavatel dle smlouvy zpracoval a zadavateli (objednateli) předal dokumentaci pro stavební povolení – část SO 601 Vlastní bazén, dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení – část Infrastruktura, dokumentaci ke stavebnímu povolení – dokladová část.
  Dne 01. 02. 2017 bylo zadavateli (objednateli) předáno oznámení o přeměně společnosti, kdy majitelé společnosti (Martin Chválek a Aleš Vojtasík) oznámili, že dochází k zániku společnosti OSA projekt s.r.o. a převodu jedné vyčleněné části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Chválek atelier s.r.o. a převodu druhé vyčleněné části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost ADEA projekt s.r.o.
  Na společnost ADEA projekt s.r.o. přešla práva a povinnosti ze smlouvy č. S-09-037 ze dne 27. 11. 2009 a jejich dodatků.
  S ohledem na skutečnost, že společnost ADEA projekt s.r.o. je společností nástupnickou, disponující výhradními právy, je tato společnost vyzvána k podání nabídky v rámci jednacího uveřejnění na výše specifikované plnění. Zadavatel nemůže využít jiného postupu, neboť jako řádný hospodář je povinen využívat svěřené prostředky účelně, ekonomicky a hospodárně.
  Zadavatel používá jednací řízení bez uveřejnění v návaznosti na dříve realizované výběrové řízení, podle jehož pravidel má zadavatel v úmyslu veřejnou zakázku zadat nástupnické společnosti vybraného dodavatele.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: STaRS Karviná, s.r.o.
 • IČO: 25857444
 • Poštovní adresa:
  Karola Śliwky 783/2a
  73301 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636403

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Karola Śliwky 783/2a
73301 Karviná

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky