Veřejná zakázka: Poskytování služeb spočívajících v zajištění služby "SENIOR TAXI"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000197
Id předchozího profilu ve VVZ: 215418

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23
Systémové číslo: P16V00000023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.12.2014
Nabídku podat do: 02.01.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb spočívajících v zajištění služby "SENIOR TAXI"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb spočívajících v zajištění služby "SENIOR TAXI"

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor sociální
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Fryštátská 72/1
73301 Karviná

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky