Veřejná zakázka: Energetický audit objektů statutárního města Karviná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1320
Systémové číslo: P22V00000091
Datum zahájení: 12.09.2022
Nabídku podat do: 27.09.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetický audit objektů statutárního města Karviná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení a vypracování energetického auditu (dále také jen „EA“) objektů energetického hospodářství statutárního města Karviná v souladu s novelizovaným zněním zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“).
Způsob provedení EA
Způsob provedení energetického auditu bude proveden v souladu s harmonizovanou technickou normou upravující zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů (ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití).
Požadavky na míru detailu provedení energetického auditu podle přílohy A3 harmonizované technické normy upravující energetické audity ČSN ISO 50002 - Energetické audity – EA bude vypracován v podrobnostech typ 1 (dle kapitoly A.3 ČSN ISO 50002, tabulka A1). Energetický audit bude primárně využit pro zmapování energetické situace Zadavatele a určení budoucích priorit opatření vedoucí k energetickým úsporám. Energetický audit je zpracováván pro potřeby zadavatele dle povinnosti uvedené v zákoně 406/2000 Sb.
Zjištění energetického auditu budou zpracována ve formě písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, její obsah a způsob zpracování stanovuje prováděcí právní předpis – vyhláška č. 140/2021Sb., o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů.
Energetický audit bude proveden pouze energetickým specialistou nebo další osobou dle §9 odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb.
Seznam objektů, které budou součástí realizované služby je předmětem hodnocení, viz článek 18. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.

Dále také v podrobnostech zadávací dokumentace.


Dílo je součástí projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, LIFE20 IPC/CZ/000004 LIFE-IP COALA“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím komunitárního programu LIFE.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor školství a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy