Veřejná zakázka: PR komunikace statutárního města Karviná - PROČ KARVINÁ II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1244
Systémové číslo: P22V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.02.2022
Nabídku podat do: 23.02.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PR komunikace statutárního města Karviná - PROČ KARVINÁ II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je organizace a PR komunikace vč. tvorby a nákupu PR aktivit v mediálním prostoru.
Cílem kampaně je zlepšit vnímání města občany ČR tak, aby se Karviná stala vhodným a příjemným místem pro život a podnikání.
Cílovou skupinou jsou především studenti a lidé v produktivním věku.
PR komunikace bude směřována na určené webové stránky a sociální stránky města prostřednictvím komunikačních nástrojů jako např. online příspěvky, tiskové zprávy, TV spoty a reportáže, vysílání (regionální, celorepublikové), tisková média (tvorba pozitiv, akce pro novináře a práce s nimi, claimy ke sdělení aj.), sociální sítě atd.
V rámci poskytované služby bude zadavatel požadovat zejména tyto aktivity:
Youtube – pravidelné měsíční umisťování vhodných reklamních příspěvků
FB - @prockarvina.cz - pravidelná měsíční správa, doplňování nových a aktuálních údajů, příspěvků, aktualit, reklam, odkazů, umisťování událostí atd. dle aktuální potřeby SMK
WEB – www.prockarvina.cz - pravidelná měsíční správa existujících webových stránek, doplňování nových a aktuálních údajů, příspěvků, aktualit, reklam, odkazů, umisťování událostí atd. dle aktuální potřeby SMK
Instragram @prockarvina.cz - pravidelná měsíční správa Instagramu doplňování nových a aktuálních údajů, příspěvků, aktualit, reklam, odkazů, umisťování událostí atd. dle aktuální potřeby SMK
Fotobanka - průběžné měsíční vytváření nové fotobanky pro následnou práce s webem, sociálními sítěmi a pro využití pro další prvky reklamy
Rozhovory – natočení rozhovorů s významnými představiteli vedení města a jejich následná prezentace prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů marketingového mixu
Soutěže - Zorganizování různých zajímavých a poutavých soutěží pro veřejnost vztahujících se ke Karviné, jejich medializace prostřednictvím komunikačních nástrojů atd. (příprava, ceny pro vítěze, organizační zajištění)
Zpracování reportáží s občany města Karviná o městě Karviná, výstupy budou prezentovány prostřednictvím sociálních sítí
PPC kampaň
Dárkové předměty - výroba tematicky vhodných dárkových předmětů vztahujících se ke Karviné (obsahuje grafický návrh potisku, výroba, distribuce, balení a jiné související činnosti)
- Plážové vybavení ke Karvinskému moři (nafukovací balon, osuška, nafukovací lehátko, sluneční brýle)
- Desková hra o Karviné, s tematikou Karviné
Tiskoviny (obsahuje grafický návrh potisku, výroba, distribuce, balení a jiné související činnosti)
- skládačka o Karviné
- mediální balíček pro novináře (obsahuje propisku, blok A5, složka A4)
Velkoplošná reklama
- zpracování plakátů, formát A3, umístění formou výlepu ((obsahuje grafický návrh plakátu, výroba, distribuce, umístění, dopravné a jiné související činnosti)
Celodenní poznávací zájezd po Karviné pro novináře – pro 10 osob
- zajištění dopravy, občerstvení, oběda, mediálního balíčku pro novináře. Trasa bude vedena po významných prvcích Karviné a bude předem zkonzultována se zástupcem objednatele.

Více v podrobnostech vzoru smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor školství a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Místo pro podání nabídek:
Statutární město Karviná, podatelna Magistrátu města Karviné.
Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky