Veřejná zakázka: 1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1084
Jedná se o část veřejné zakázky: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY

Název a popis předmětu

  • Název: 1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu 1. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nábytku pro dílny a kabinet dílen na ZŠ Slovenská a dodávka nábytku pro jazykovou učebnu a kabinet jazyků na ZŠ Družby. Jedná se o dodávku pracovního stolu kantora, žákovských pracovišť, skříní, mycího centra, židlí, obložení stěn, regálů, stojanu apod.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 1 481 035 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karviná

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky