Veřejná zakázka: 5. část veřejné zakázky: "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu"

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1053
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace zahrad v přírodním stylu - Karviná

Název a popis předmětu

  • Název: 5. část veřejné zakázky: "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu"

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a související služby či práce spojené s instalací prvků a výsadbami při realizaci zahrady v přírodním stylu.
V rámci tohoto projektu bude zahrada osazena různými prvky jako jsou např. ptačí budky, hmyzoviště, ježkovník, pítko atd. Součástí projektu jsou výsadby a založení trávníků.
Rozsah plnění je přesně specifikován v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu pro 5. část veřejné zakázky. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 403 684 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karviná

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky