Veřejná zakázka: OSTRAHA AREÁLU TSK A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1041
Systémové číslo: P20V00000121
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.09.2019
Nabídku podat do: 07.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OSTRAHA AREÁLU TSK A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace nepřetržité fyzické ostrahy movitých a nemovitých věcí v areálu TSK na ul. Bohumínská 1878/6, Karviná – Nové Město.

Rozsah plnění je stanoven pro všechny objekty na uvedené adrese včetně ochrany dalších movitých věcí a majetku TSK, majetku třetích osob, zaměstnanců TSK, externích spolupracovníků, zajištění chodu vrátnice - evidence vnášených a vynášených věcí, kontrola oprávněnosti vstupů osob, evidence hostů a návštěv a jejich ohlašování, evidence klíčů, poskytování informací návštěvníkům, sledování příchodů a odchodů zaměstnanců, evidence vjezdů a výjezdů vozidel, vyřizování telefonických dotazů a přepojování hovorů v obvyklé i mimo obvyklou pracovní dobu, zajištění nepřetržitého provozu podatelny a ohlašovny poruch, uchovávání a evidence doručených a předaných zásilek a klíčů, další drobné činnosti důležité pro chod – zabezpečení činnosti vrátnice dle denní doby.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje také plnění povinností vyplývající z platné dokumentace požární ochrany jednotlivých objektů a činnost uchazeče při řešení mimořádných situací a vykonávání činností spojených s protipožární prevencí.

Obsluha nízkotlaké plynové kotelny a tlakových nádob. Provozování pultu centralizované ochrany, dohled nad kamerovými systémy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 343 784 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Technické služby Karviná, a.s.
 • IČO: 65138082
 • Poštovní adresa:
  Bohumínská 1878/6
  73506 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 637602

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bohumínská 1878/6
73506 Karviná

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky