Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI1 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava hráze v Rájecké remíze v Karviné-Ráji
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je úprava hráze v Rájecké remíze v Karviné – Ráji, a to zejména zvýšení hráze, úprava nátokového objektu, terénní úpravy břehu včetně úpravy chodníků a úpravy sloupů veřejného osvětlení
V rámci stavby dojde ke kácení vzrostlé zeleně a to k odstranění stávajících dřevin, které rostou v koruně stávající hráze.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj/Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Místo plnění: Karviná
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.02.2023 09:30
Datum zahájení: 24.01.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: