Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI6 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZATEPLENÍ BUDOVY ČP. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ – MIZEROVĚ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budovy – změna dokončené stavby občanské vybavenosti, spočívající zejména v zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, výměně oken a vstupních dveří atd.
Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s výkazem výměr), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově“, na který byla podána žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí (NPŽP) v rámci Národního plánu obnovy (NPO), výzva č. 12/2021 – Energetické úspory veřejných budov
Místo plnění: Karviná
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.06.2022 09:00
Datum zahájení: 06.05.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: