Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - Dodatečné informace č. 2Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je pořízení dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Jedná se o komplexní strategický a plánovací dokument v oblasti udržitelné energetiky a klimatu zohledňující doposud zpracované strategické dokumenty města.
Zpracovaná strategie musí vycházet z nadřazených strategických dokumentů - Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Politika ochrany klimatu v České republice, Státní politika životního prostředí, Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.
Více v podrobnostech Výzvy k podání nabídky a jejich příloh.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu životního prostředí, výzva č. NPŽP 7/2020 - NPZP_5.1.B,
v rámci programu „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“
Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích
Hlavní aktivita: 5.1.B - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Registrační číslo: 1200700003
Místo plnění: Karviná
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.12.2021 13:00
Datum zahájení: 18.11.2021 00:00