Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI1 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT, na lávku přes řeku přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu, včetně vyřízení stavebního povolení, a to jak na české, tak na polské straně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.06.2021 11:00
Datum zahájení: 18.05.2021 06:00