Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI5 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena do 3 samostatných částí. Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídky do libovolného počtu částí veřejné zakázky, tedy do jedné, dvou či všech tří částí zadávacího řízení.

Obecné vymezení předmětu 1. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nábytku pro dílny a kabinet dílen na ZŠ Slovenská a dodávka nábytku pro jazykovou učebnu a kabinet jazyků na ZŠ Družby. Jedná se o dodávku pracovního stolu kantora, žákovských pracovišť, skříní, mycího centra, židlí, obložení stěn, regálů, stojanu apod.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Obecné vymezení předmětu 2. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka různých učebních pomůcek pro dílny ZŠ Slovenská, jako jsou šroubováky, kladiva, rašple, vrtačka, bruska a další nářadí a vybavení pro dílnu, elektronická stavebnice, mechanická stavebnice, žehlící prkno, pláště, žehlička, aj.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Obecné vymezení předmětu 3. části veřejné zakázky
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT vybavení, konektivity a učebních pomůcek pro ZŠ a MŠ Slovenskou v Karviné a ZŠ a MŠ Družby v Karviné. Jedná se např. o dodávku notebooků, tabulí, tiskáren, dobíjecí stanice, serveru, záložního zdroje, operačního systému atd.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013118
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.06.2021 09:00
Datum zahájení: 01.03.2021 00:00