Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce umělého osvětlení a oprava nouzového osvětlení házenkářské haly
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci umělého osvětlení a opravě nouzového osvětlení házenkářské haly.
Předmět zakázky je přesně vymezen a popsán v projektové dokumentaci včetně soupisu stavebních prací a výkazu výměr, a to všemi jejími částmi. Tyto dokumenty v souhrnu tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: V listinné podobě na adresu sídla zadavatele: Karola Śliwky 783/2a
73301 Karviná. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Kontakt: Osoba zastupující zadavatele ve výběrovém řízení:
Michal Dedek
m.dedek@efacz.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.04.2021 10:00
Datum zahájení: 25.03.2021 14:00