Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídek (DI č. 3)Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné – 2. vyhlášení“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku.
Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s výkazem výměr), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Ministerstva dopravy, v rámci Operačního programu doprava.
Název projektu: „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné“
Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000493
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.02.2021 09:00
Datum zahájení: 30.11.2020 08:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):