Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování tiskových služeb na období od 01.08.2020 do 31.07.2024
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pronájem multifunkčních tiskových a skenovacích zařízení a poskytování souvisejících služeb pro Statutární město Karviná v rozsahu definovaném zadavatelem a dle specifikace uvedené v Příloze této Výzvy - Návrh smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)
Kontakt: Jiří Jarema
e-mail: jiri.jarema@karvina.cz
tel: 596 387 265
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Lhůta pro podání žádosti o účast:
Datum předložení nabídky: 12.06.2020 10:00
Datum zahájení: 27.05.2020 14:59