Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Demolice domu č. p. 1799 v Karviné-Mizerově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Jedná se o stavební práce spočívající v demolici objektu Kosmos v Karviné.

Projekt demolice objektu je dle ZZVZ rozdělen na 2. samostatné části.
1. část veřejné zakázky - DEMOLICE DOMU Č. P. 1799 V KARVINÉ - MIZEROVĚ
2. část veřejné zakázky - PŘELOŽKA TEPLOVODNÍHO KANÁLU U Č.P. 1799 V KARVINÉ-MIZEROVĚ

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 ZZVZ bude 2. část veřejné zakázky „PŘELOŽKA TEPLOVODNÍHO KANÁLU U Č.P. 1799 V KARVINÉ-MIZEROVĚ“ zadávána samostatně, formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
PŘELOŽKA TEPLOVODNÍHO KANÁLU U Č.P. 1799 V KARVINÉ-MIZEROVĚ není součástí tohoto zadávacího řízení.

Stavba bude spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj (117D08 – Podpora revitalizace území, 117DO81 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, č.j. MMR – 47220/2019-57)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 24.04.2020 09:30
Datum zahájení: 01.04.2020 06:00