Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře KOPIE: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SPORTOVNÍ AREÁL UL. LEONOVOVA, KARVINÁ-HRANICE
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba sportovního areálu.
Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách zadávací dokumentace č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s výkazem výměr).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.04.2020 09:00
Datum zahájení: 21.02.2020 12:00