Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH PLOCH NA UL. ČAJKOVSKÉHO V KARVINÉ – MIZEROVĚ (ZUŠ)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Jedná se o výstavbu parkovací plochy s odvodněním, veřejným osvětlením a novým oplocením.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)
Kontakt: viz Zadávací dokumentace
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 20.02.2020 10:00
Datum zahájení: 23.01.2020 09:30