Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení nového vozidla s ramenovým nosičem
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla s ramenovým nosičem.
Předmětem plnění je dodávka vozidla kategorie N3 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 Kg.

V souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, zadavatel při stanovení základních podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N2, M1, M2 nebo M3, zohlední za podmínek stanovených tímto nařízením energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti.
Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1, N2, N2, M1, M2 a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.
Zadavatel požaduje dodávku vozidla v minimální emisní třídě EURO 6D.
Požadovaná technická specifikace je obsahem zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.10.2019 09:00
Datum zahájení: 26.09.2019 00:00