Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „MODERNIZACE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SMK“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace, instalace, programování, nasazení, oživení, konfigurace, zaškolení obsluhy a další služby související s realizací díla - modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviná, vč. dodání návodů na obsluhu, licence, licenční protokoly nebo certifikáty prokazující legálnost použitého programového vybavení (dále jen „dodávka systému“) a následné poskytování služeb technické podpory k dodanému systému. Více v podrobnostech vzoru smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)
Kontakt: RNDr. Martin Vozár, martin.vozar@karvina.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.11.2018 09:00
Datum zahájení: 19.09.2018 07:40