Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Celková nabídková cena se vypočte jako (3 x A) + B, kde
A = cena všech licencí v počtu licencí pro první rok smlouvy
B = cena instalačních služeb
Celková nabídková cena představuje předpokládanou hodnotu smlouvy při neměnném počtu licencí.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět