Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět