Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V KARVINÉ – RÁJI – ODSTRANĚNÍ BUDOVY ZŠ“
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2022 13:24:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.pdf (284.90 KB)