Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2021 07:35:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.pdf (287.97 KB)