Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2021 14:44:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 včetně přílohy DI1 č. 1 - Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.pdf (325.00 KB)
- Příloha DI1 č. 1 - Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE.docx (330.84 KB)