Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné – 2. vyhlášení“
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2021 18:58:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4.pdf (422.22 KB)